Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

3
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

5
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

6
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)