Plenair debat : Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De vergadering is geweest

12 april 2018
15:30 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 november 201, over de energierekening van huurders

  Loading data
 2. 2

  Energierekening huishoudens

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data