Plenair debat : Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

De vergadering is geweest

8 februari 2018
15:30 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data