Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2018, over de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en over Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum )

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2018
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetgevingsoverleg Belastingplan 2018
Stenogram
Download Stemmingen motie Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Stenogram
Download Stemmingen Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Stenogram
Download Stemmingen Overige fiscale maatregelen 2018
Stenogram
Download Stemmingen Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Stenogram
Download Stemmingen Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Stenogram
Download Stemmingen Belastingplan 2018
Stenogram
Download Stemming Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Te behandelen zaken

1
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) (34 785)

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2018 (34 785)

4
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) (34 786)

5
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) (34 787)

7
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34 819)

9
Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (34 724)