Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (inclusief het onderdeel Ruimtelijke Ordening uit de begroting I&M), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) + Begroting Wonen en Rijksdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 15 november 2017

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2017, over de beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data