Plenair debat : Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geannuleerd

Week 12
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

    Loading data