Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Nispen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het rapport van de Commissie Van der Meer waaruit blijkt dat er te weinig geld beschikbaar is voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, advocaten te weinig betaald krijgen en dat het vergoedingensysteem niet meer voldoet (Nrc.nl, 25 oktober 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid De Graaf: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Verbannen haatimam ongemoeid in Nederland’ (Telegraaf, 26 oktober 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid De Graaf: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Draait Saadia a.T. op voor geheim project Van der Laan?’ (Elsevierweekblad.nl, 29 oktober 2017)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat KPN, NS en AH zich zorgen maken over de duurzaamheid bij de verkoop van Eneco (Nu.nl, 26 oktober 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Dierpopulaties in Noordzeegebied steeds kleiner door gebruik sleepnetten’ (Nu.nl, 30 oktober 2017)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Klaver: brief van de minister-president waarin hij ingaat op de vraag of er in de coalitie afspraken zijn gemaakt over hoe er wordt omgegaan met de uitslag van een referendum over de sleepwet (Volkskrant, 28 oktober 2017), te ontvangen voor het debat over de regeringsverklaring

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Raak: dertigledendebat met de minister-president over het op voorhand al niet respecteren van de uitslag van het referendum over de Sleepwet

 14. 14

  Het lid Van Raak: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de atoomspionage door Abdul Quadir Khan en de technologie die nog altijd wordt geleverd aan Pakistan, Iran, Syrië en Noord-Korea

  Loading data
 15. 15

  Het lid Özütok: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ (Ftm.nl, 28 oktober 2017)

  Loading data
 16. 16

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Inhandenstelling

  Loading data