Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

10 oktober 2017
15:00 - 15:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van het CPB over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34 741)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 754, nr. 6)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 9 en 10 oktober 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over digitalisering van de infrastructuur

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over cliëntenstops in de wijkverpleging

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de import van aardgas

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport ‘Eerlijk delen’ van het Rathenau Instituut

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34 732)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VSO Aangescherpte regels voor gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de financiering van moskeeën

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Suriname

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data