Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming over het voorstel van de heer Wilders om vanavond een debat te houden over het eind-verslag van de informateur
Stenogram
Download Stemmingen moties Suriname
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad 9 en 10 oktober 2017
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer onderwijsdeelnemer
Stenogram
Download Stemmingen moties Digitalisering infrastructuur
Stenogram
Download Stemmingen Bekostiging passend onderwijs en invoering lerarenregister
Stenogram
Download Stemmingen moties Import van aardgas
Stenogram
Download Stemmingen moties SUWI-onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiering van moskeeën
Stenogram
Download Stemmingen moties Cliëntenstops in de wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitspraak rechter over luchtkwaliteit in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Dwangmaatregelen en inzet politie in ggz
Stenogram
Download Stemmingen moties Gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport Eerlijk delen van Rathenau Instituut
Stenogram
Download Stemmingen motie Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Rapport CPB over gevolgen opkoopbeleid Europese Centrale Bank
Stenogram
Download Stemming brief EU-voorstellen inzake interoperabiliteit

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

3
Motie ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van het CPB over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank

4
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34 741)