Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  VSO over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering (25883, nr. 298)

 8. 8

  VSO uitvoering gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9 (27428, nr. 346)

 9. 9

  Het lid Ouwehand: verzoek het VSO uitvoering gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9 (27428, nr. 346) nog deze week te agenderen inclusief stemmingen

 10. 10

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Nederlandse overheid een schandaal met gevaarlijke hormonen onder de mat veegde (Decorrespondent.nl, 25 september 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ouwehand: verzoek ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen bij het dertigledendebat over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen

  Loading data
 12. 12

  Het lid Buitenweg: brief van de informateur waarin hij de Kamer inzicht geeft voor welke begrotingen voor 2018 de onderhandelende partijen wijzigingen voorzien

  Loading data
 13. 13

  Het lid Özütok: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zo spoedig mogelijk in te plannen, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven (NRC, 23 september 2017)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Raak: verzoek aan het kabinet de Wet Normering Topinkomens 3 vóór het dertigledendebat over externen bij de overheid die een hoger salaris verdienen dan een minister aan de Kamer te sturen

  Loading data
 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp

 16. 16

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 17. 17

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data