Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 september 2017
14:05 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 8. 8

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstellingen begrotingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  VSO Actieplan ‘Consumer Financial Services’ en het verslag ‘Versnellen Kapitaalmarktunie’ van de Europese Commissie (22112, nr. 2368)

 12. 12

  Het lid Klaver: brief van de informateur en van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat de formerende partijen van plan zijn met het eigen risico in 2018, te ontvangen vóór het dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico

  Loading data
 13. 13

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken over de uitspraak van onderzoekers dat Nederland met de huidige inspanningen de gestelde ambitie niet gaat halen om in 2025 koploper dierproefvrij onderzoek te zijn (Nos.nl, 14 september 2017)

 14. 14

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Economische Zaken over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee (nieuwsbrief Waddenvereniging, 15 september 2017)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de eigen bijdragen voor zorg per gemeente wel kunnen oplopen tot een verschil van 500 euro per jaar (Nos.nl, 18 september 2017)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Agema: verzoek het dertigledendebat over palliatieve zorg in de wijkverpleging om te zetten in een debat n.a.v. het onderzoek door RTL (Rtlnieuws.nl, 18 september 2017)

 17. 17

  Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlies van 2000 banen bij Tata Steel (Nos.nl, 20 september 2017)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Beckerman: verzoek het dertigledendebat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen uit te breiden met het bericht van haperende versterkingsopgave in Groningen (Volkskrant.nl, 20 september 2017)

 19. 19

  Het lid Beckerman: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de studie van het CPB dat er een kwaliteitsslag gemaakt moet worden aangaande de inzameling en verwerking van plastics (Nos.nl, 20 september 2017)

  Loading data
 20. 20

  AFVOEREN: Debat over kinderporno

 21. 21

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data