Plenair debat

Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Schadeprotocol mijnbouwschade Groningen

Te behandelen zaken

8
Moties ingediend tijdens het debat