Plenair debat : Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

De vergadering is geweest

16 januari 2018
19:30 - 0:34 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades

  Loading data
 2. 2

  Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021, visie op erfgoed in het aardbevingsgebied

  Loading data
 3. 3

  Tweede kwartaalrapportage 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen en stand van zaken schadeafhandeling en versterking

  Loading data
 4. 4

  Meet- en regelprotocol Groningen

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie naar aanleiding van de aardbeving in Groningen

  Loading data
 6. 6

  Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

  Loading data
 7. 7

  Groningen: inschatting omvang schade en betaalcapaciteit NAM

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data