Plenair debat : Dertigledendebat over behandelstops in de GGZ

De vergadering is geweest

20 september 2017
19:00 - 20:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over behandelstops in de GGZ

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken over (dreigende) behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ, alsmede in de wijkverpleging, in het licht van de aangenomen motie Marijnissen (29689-838)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data