Plenair debat : Einde vergadering: (Stemmingen over alle begrotingen en agendapunten van deze week)

De vergadering is geweest

21 december 2017
20:30 - 22:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (34 775-I)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (34 775-IIA)

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (34 775-IIB)

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (34 775-III)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (34 775-IV)

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (34 775-V)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (34 775-VI)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (34 775-VII)

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (34 775-B)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (34 775-C)

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34 775-VIII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018) (34 775-IX)

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34 775-X)

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (34 775-XII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (34 775-A)

  Loading data
 17. 17

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (34 775-J)

  Loading data
 18. 18

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34 775-XIII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (34 775-XV)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34 775-XVI)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 (34 775-XVIII)

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 845-XV)

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Najaarsnota 2017 (34 845)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden - Handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VSO over de Eritrese diasporabelasting in Europa

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het debat over de Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Moties ingediend bij het VAO GGZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend bij het VAO Verwerving F-35

  Loading data
 37. 37

  Moties ingediend bij het VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol VERVALLEN

 38. 38

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ

  Loading data
 39. 39

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

  Loading data
 40. 40

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 856, nr. 1)

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 3 t/m 5 september 2017

  Loading data
 44. 44

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data