Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
Brief derden:
11
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

12
Voorkennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

13
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

14
VSO Onderwijsachterstandenbeleid (27020, nr. 73)
15
VAO Fipronil in eieren (AO d.d. 24/08)
16
VSO over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli 2017 in Tallinn, Estland (21501-30, nr. 410)
17
Opnieuw aan te houden moties

18
Inhandenstellingen

20
Het lid Marijnissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat de bezuinigingen in de zorg averechts hebben gewerkt (Groene.nl, 2 augustus 2017)

21
Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een behandelstop GGZ dreigt in Zeeland (Trouw, 28 augustus 2017)

22
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat jongeren soms wel een jaar moeten wachten op door de rechter opgelegde hulp (Volkskrant.nl, 1 augustus 2017)

23
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ontslagen werknemers gesmeekt wordt om terug te keren in de zorg (Ad.nl, 3 augustus 2017)

24
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat patiënten niet thuis kunnen sterven wegens een tekort aan verpleegkundigen en dat dit sinds de overheveling een steeds terugkerend probleem is (Twitter, 12 augustus 2017)

26
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken over de gezondheidsrisico's van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden, n.a.v. een nieuw onderzoek in Nature (Nu.nl, 30 augustus 2017)

27
Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zalen en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Nederland al vanaf 2021 aan gasinfuus’ (AD, 31 augustus 2017)

29
Het lid Van Raak: verzoek het dertigledendebat over het capaciteitsgebrek bij de politie van de agenda af te voeren
30
Het lid De Graaf: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Koeweit spekt moskeeën met miljoenen’ (NRC next, 5 september 2017)

31
Het lid Asscher: brief van de informateur over het klappen van het overleg met sociale partners over een nieuw sociaal akkoord en of hij bereidheid heeft om de sociale partners aan tafel te krijgen om alsnog tot een akkoord te komen