Plenair debat : Debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

De vergadering is geweest

21 september 2017
10:15 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2017, over de inname van water door drinkwaterbedrijven

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Opgevoerde motie

  Loading data
Naar boven