Plenair debat : Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico

De vergadering is geweest

20 september 2017
20:30 - 23:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 september 2017, over wat de formerende partijen van plan zijn met het eigen risico in 2018

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de brief van de informateur van 20 september 2017 over het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2018 en het in gang zetten van een spoedprocedure voor een wetswijziging

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data