Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Fokuswonen
Stenogram
Download Stemmingen moties Vervanging onderzeeboten
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen brief van de vaste commissie voor Europese Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Emissie-eisen brom- en snorfietsen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Plannen voor een Europese defensie
Stenogram
Download Stemming brief vaste commissie voor Financiën inzake decharge jaarverslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties Personeel Defensie
Stenogram
Download Stemming motie Eurogroep/Ecofinraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Basisregistratie Personen en Programma eID
Stenogram
Download Stemmingen moties Media
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Veiligheid en Justitie 2017
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie Jaarverslag ministerie van Economische Zaken
Stenogram
Download Stemmingen aangehouden moties Jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stenogram
Download Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemmingen moties ERTMS/Spoorveiligheid
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2017
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgangsrapportage passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur
Stenogram
Download Stemmingen in verband met Voorjaarsnota 2017

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota

2
Voorjaarsnota 2017 (34 730)

7
Slotwetten (brief volgt later)

8
Moties ingediend bij het VAO Media

18
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs