Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

4 juli 2017
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (23 987, nr. 185)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over terrorismebestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de afdeling Advisering van de Raad van State (32 334, nr. 10)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad (27 923, nr. 266)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 734, nr. 3)

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 719, nr. 11)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over het ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer (34 748, nr. 1)

  Loading data
 14. 14

  De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 8)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stukken onder 34 707

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer (34 153, nr. 7)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wet invoering associate degree-opleiding (34 678)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij de Wet invoering associate degree-opleiding

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 juni 2017

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data