Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten
Stenogram
Download Stemmingen Invoering associate-degreeopleiding
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen Lijst van controversiële onderwerpen
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming brief Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad
Stenogram
Download Stemming brief Ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer
Stenogram
Download Stemming motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars
Stenogram
Download Stemming brief Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag 2016 ministerie van Economische Zaken
Stenogram
Download Stemming brief EU-mobiliteitspakket
Stenogram
Download Stemmingen moties Terrorismebestrijding
Stenogram
Download Stemmingen moties Invoering associate-degreeopleiding
Stenogram
Download Stemmingen moties Lerarentekort in het basisonderwijs
Stenogram
Download Stemming brief Vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Water

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken

6
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

8
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12
Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

17
Moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

18
Moties ingediend bij het VAO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

19
Moties ingediend bij het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs

24
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu