Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Brief van lid/fractie/commissie:

6
VAO Fokuswonen (AO d.d. 29/06)
7
VSO Aanpassing regelgeving voor vliegen met drones (30 806, nr. 39)
8
VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 29/06)
9
Het lid Kuiken: verzoek uitstel stemmingen tot donderdag inzake het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (punt 8 op de stemmingslijst), van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (punt 10 op de stemmingslijst) en van Infrastructuur en Milieu (punt 25 op de stemmingslijst)
10
Het lid Van Rooijen: verzoek uitstel stemmingen over moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen (punt 11 op de stemmingslijst)
11
Het lid Van Rooijen: verzoek uitstel stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel (punt 18 op de stemmingslijst)
12
Het lid Kwint: vooraankondiging VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 05/07)
14
Het lid Jetten: vooraankondiging VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 05/07)Toegevoegd tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juli 2017 (AO d.d. 05/07)
15
Het lid Omtzigt: verzoek aan de staatssecretaris van Financiën de antwoorden op schriftelijke vragen over de rechtmatigheid van de afvloeiingsregeling bij de douane en de FIOD in de slotwet 2016 (vraagnummer 2017Z09491) te sturen vóór het debat over de slotwet Financiën (34 725 IXB)

16
Het lid Fritsma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Straffeloos in de fout’ inzake het vrijlaten/niet vervolgen van asielzoekers die misdaden plegen (Telegraaf, 30 juni 2017)

17
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat veelgebruikte landbouwpesticiden wel degelijk schadelijk zijn voor bijen (Volkskrant.nl, 29 juni 2017)

18
Het lid Nijboer: debat met de staatssecretaris van Financiën over de brief van de staatssecretaris waaruit blijkt dat persoonsgegevens op ongeoorloofde manier de belastingdienst hebben verlaten (Kamerstuk 31066, nr. 367)
20
Het lid Marijnissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de enquête van Nivel, waaruit blijkt dat door het eigen risico 1 op de 4 mensen afziet van noodzakelijke zorg (Esb.nl, 3 juli 2017)

21
AFVOEREN: Dertigledendebat over de salarissen in het onderwijs