Plenair debat : Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet

De vergadering is geweest

20 september 2017
16:30 - 18:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data