Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het massaontslag bij Blokker

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van Defensie

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De lijst van controversiële onderwerpen (34707, nr. 5)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken onder 34 707

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een veroordeelde jihadist is aangehouden op vliegbasis Volkel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Diverse woononderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de verdeling van de lasten voor klimaatbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data