Plenair debat : Dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie

De vergadering is geweest

7 september 2017
10:15 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over het bericht dat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2016 vrijwel onveranderd is gebleven

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data