Plenair debat : Dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten

De vergadering is geweest

7 september 2017
13:45 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2017, over het bericht ‘Als de fossiele industrie de onderzoeksagenda op je universiteit bepaalt’

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data