Plenair debat : Debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

De vergadering is geweest

6 juni 2017
19:30 - 21:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2017, over de wereldwijde aanval met ransomsoftware op vitale ICT infrastructuur

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data