Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

6
VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 09/05)
7
Het lid Bruins: verzoek het VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 09/05) nog heden te agenderen inclusief stemmingen
8
Het lis Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de forse toename van overbelasting onder mantelzorgers (AD, 10 mei 2017)

9
Het lid Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Waddenzee zal vrijwel zeker verdrinken’ (Trouw, 10 mei 2017)

10
Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de misstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) (Kamerstuk 29 628, nr. 702)