Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (34 571)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34 483)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

  Loading data
 5. 5

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33 989)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten (34 651)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 2)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stukken onder 34 707

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 697, nr. 2)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432)

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (34 330)

  Loading data

  Loading data

  Loading data