Plenair debat : Debat over belastingafspraken met multinationals

De vergadering is geweest

1 juni 2017
18:30 - 23:18 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Multilateraal instrument BEPS

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnen van het multilateraal instrument BEPS

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over EU-voorstellen vennootschapsbelasting

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2017, over het bericht dat Nederland omstreden belastingafspraken met multinationals blijft maken

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 april 2017, over actualisatie van het overzicht inzake de APA-/ATR-praktijk

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 april 2017, over actualisatie van het overzicht inzake de APA-/ATR-praktijk

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2017, over het bericht dat multinationals actief geworven zijn met belastingverlaging inclusief het aanbod om het maken van de ontwijkingsconstructie te betalen

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data