Plenair debat

Debat over belastingafspraken met multinationals

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Belastingafspraken met multinationals

Te behandelen zaken

8
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2017, over het bericht dat multinationals actief geworven zijn met belastingverlaging inclusief het aanbod om het maken van de ontwijkingsconstructie te betalen

9
Moties ingediend tijdens het debat