Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

7
Het lid Graus: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis, waarvan het vlees ook in Nederland in de schappen ligt (Nos.nl, 23 maart 2017)

8
Het lid Beckerman: verzoek uitbreiding van de spreektijd bij het debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen
9
Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de politieke crisis die in Brabant is ontstaan over de intensieve veehouderij omdat deugdelijke landelijke sturing ontbreekt (Nos.nl, 26 maart 2017)
13
AFVOEREN: VSO stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29 279, nr. 366)