Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
Het lid Dijkgraaf: verzoek uitstel stemmingen over de Wijziging van de Wet inburgering (34584) (punt 24 en 25 op de stemmingslijst) tot donderdag
5
VAO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/02)
6
Het lid Gesthuizen: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voltooide rapport van de inspecties IGZ en IVJ over de zorg aan een inmiddels overleden Georgisch meisje

8
Het lid Remco Dijkstra: vooraankondiging VAO Milieuraad (AO d.d. 21/02)
9
Het lid Remco Dijkstra, namens Bosman: vooraankondiging VAO Energieraad (AO d.d. 22/02)
10
Het lid Schouten, namens Bruins: vooraankondiging VSO over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (32440, nr. 95)
13
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 22/02)
16
Stemmen over de aangehouden motie-Leenders c.s. (34 550-XIII-86)