Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

14 februari 2017
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34 414)

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet

  Loading data
 3. 3

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32 399)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien".

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559)

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya: ‘Wei voor de koe’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over het toekomstig energiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (34 626)

  Loading data
 12. 12

  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34 592)

  Loading data
 13. 13

  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34 593)

  Loading data
 14. 14

  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34 594)

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34 595)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Investeringsagenda Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Dieselfraude

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 15)

  Loading data
 21. 21

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34 588)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het debat over de Belastingdienst

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het debat over de staat van de Europese Unie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: ‘Opgroeien met opa en oma’

  Loading data