Te behandelen zaken

2
Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)

5
Moties ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

10
Moties ingediend bij het debat over de screening van asielzoekers

11
Moties ingediend bij het VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid