Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Het lid Recourt: verzoek uitstel stemmingen over de moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien"
6
VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 02/02)
7
VAO Biotechnologie (AO d.d. 02/02)
8
VAO Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand (AO d.d. 02/02)
9
VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02)
10
Het lid Bergkamp: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart 2017 sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering (Polikindermishandeling.nl, 2 februari 2017)

11
Het lid Agnes Mulder: brief van de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Schuur boerderij Kolham stort in’ (Rtv noord, 4 februari 2017), te ontvangen vóór het debat over mijnbouw

13
Het lid Van Veldhoven: brief van het kabinet over het rapport dat laat zien dat de gezondheid van mensen achteruit is gegaan in het aardbevingsgebied (NOS radio 1, 7 februari 2017), te ontvangen vóór het debat over mijnbouw

15
Opnieuw aan te houden moties

16
AFVOEREN: Debat over burgerparticipatie
17
AFVOEREN: Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB
18
AFVOEREN: Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten
19
AFVOEREN: Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen
20
AFVOEREN: Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang
22
AFVOEREN: Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland
23
AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid
24
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd
25
AFVOEREN: Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst