Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 februari 2017
13:35 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aangenomen in verband met het verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 5. 5

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 8. 8

  VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

 9. 9

  VAO Criminaliteitsbestrijding (AO d.d. 02/02)

 10. 10

  Het lid Ronnes, namens de commissie Financiën: debat met de staatssecretaris van Financiën over de uitzending van Zembla van 1 februari 2017 m.b.t. de Belastingdienst

 11. 11

  Het lid Smaling: verzoek inzake het debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Smaling/Jan Vos (31 239, nr. 246) over de Drentse Veenkoloniën

  Loading data
 12. 12

  AFVOEREN: Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams

 13. 13

  AFVOEREN: Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen

 14. 14

  AFVOEREN: Debat over de screening bij de politie

 15. 15

  AFVOEREN: Debat over het RSJ-advies ‘Bezinning Interlandelijke Adoptie’

 16. 16

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat de overheid de strijd tegen drugscriminelen verliest

 17. 17

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen

 18. 18

  AFVOEREN: Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie

 19. 19

  Debat over de kabinetsreactie op het IBO ‘Zelfstandigen zonder personeel’

 20. 20

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen

 21. 21

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije

 22. 22

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor

 23. 23

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan

 24. 24

  AFVOEREN: Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten

 25. 25

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data