Plenair debat

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat