Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

7
VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (AO d.d. 25/01)
8
VSO stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29279, nr. 366)
9
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 25/01)
10
VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid (AO d.d. 25/01)
11
VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/01)
12
VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01)
13
AFVOEREN: Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012
16
Vervallen aangehouden moties