Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

24 januari 2017
15:45 - 18:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (eerste termijn Kamer)

    Loading data
  2. 2

    Ingetrokken amendement

    Loading data