Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

24 januari 2017
15:00 - 15:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: gerichte wijzigingen van de antidumpingbasisverordening en de antisubsidiebasisverordening COM (2016) 721

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het VAO Financiering en verkoop van het Vakcollege

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij het VSO over de rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (34 247)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34 268)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid en asbest

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid (34 489)

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Diplomatieke immuniteit

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Intensieve kindzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34 470)

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data