Plenair debat : Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” (34 437, nr. 1)

De vergadering is geweest

20 september 2017
14:15 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op evaluatie houdverbod

  Loading data
 4. 4

  Contourenbrief Houdverbod

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data