Te behandelen zaken

2
Koninklijke boodschappen:

3
De volgende brieven:

4
Brieven regering:

5
Brief derden:
8
Het lid Belhaj: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Schiphol: veiligheid in gevaar door tekort aan marechaussees’ (Nos.nl, 9 januari 2017)

11
12
Het lid Dik-Faber: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Schippers wil abortuscijfer omlaag hebben’ (ND, 30 december 2016)

13
Het lid Recourt: verzoek uitstel debat over de screening van asielzoekers tot na ommekomst van het volgende inspectierapport dat op zeer korte termijn verschijnt (n.a.v. de brief van de minister van Veiligheid en Justitie heden)

14
Het lid Jasper van Dijk: verzoek uitstel plenaire behandeling van de Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34 355)
16
Inhandenstellingen