Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

22 december 2016
15:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Gehandicaptenbeleid (AO d.d. 21/12) (vóór het kerstreces)

 5. 5

  VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 21/12) (vóór het kerstreces)

 6. 6

  VAO DELTA (AO d.d. 22/12) (vóór het kerstreces)

 7. 7

  VAO Telecommunicatie (AO d.d. 21/12) (na het kerstreces)

 8. 8

  Het lid Keijzer: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Lodders: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over de gang van zaken rond het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstoorders en het bericht dat uit uitgelekte notulen van de Commissie blijkt dat het voorstel is aangepast ten behoeve van de op stapel staande vrijhandelsverdragen met Amerika en Canada (Euractiv.com, 12 december 2016)

  Loading data
 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data