Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Het lid Van Toorenburg: verzoek het VAO Politie nog heden te agenderen
7
VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit (32 011, nr. 52) (na het reces)
8
VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam (AO d.d. 21/12) (na het reces)
9
Het lid Fritsma: debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Asielcheck totaal fiasco’ (Telegraaf, 21 december 2017)

10