Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat