Plenair debat : VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

De vergadering is geweest

22 december 2016
15:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data