Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over overheveling van delen van KLM naar Frankrijk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687)

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Kleuteronderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Noodhulp

  Loading data