Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

6
VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 10/11)
8
Het lid Mei Li Vos: verzoek het debat over de mogelijke overname van PostNL door Bpost vandaag nog te agenderen
11
Het lid Gesthuizen: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de verslechterende situatie bij het Europees Octrooibureau

14
Het lid Van Nispen: brief van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het kabinet weigert om het wetsvoorstel over de reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak (34389) aan te passen aan de wens van de Tweede Kamer (Nrc.nl, 15 november 2016)