Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 november 2016
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

 5. 5

  VAO Voorziening AOW-gat (AO d.d. 02/11)

 6. 6

  Het lid Voordewind: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Mishandelingen in hotspots Italië’ (Nos.nl, 3 november 2016)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Voortman: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Woningdeler met bijstand vaak te fors gekort’ (Trouw, 3 november 2016

  Loading data
 8. 8

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data