Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

8
het lid Voortman: verzoek het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 05/10) te agenderen op een later moment in de week
9
VAO Kleuteronderwijs (AO d.d. 13/10)
10
het lid Van Veldhoven: brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 al wist van het mogelijke gebruik van sjoemelsoftware in auto's (Binnenland.eenvandaag.nl, 20 oktober 2016)

12
het lid Graus: verzoek het dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM om te zetten in een debat en deze spoedig te agenderen (n.a.v. Aviationwatch.nl, 22 oktober 2016)
13
het lid Bisschop namens Van der Staaij: verzoek uitbreiding van de spreektijd bij het debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven
14
Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Frauderen voor de jihad’ (Zembla.vara.nl, 19 oktober 2016)

15
AFVOEREN: debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
16
AFVOEREN: Debat over de groeiende tweedeling in het mbo
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs
18
Het lid Leijten: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het manifest verpleeghuizen van Hugo Borst en Carin Gaemers inzake tekortschietende verpleeghuiszorg (AD, 24 oktober 2016)

19
Opnieuw aan te houden moties