Plenair debat : VAO Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (AO d.d. 12/10)

De vergadering is geweest

25 oktober 2016
18:55 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data