Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief Kamer:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging RvO:

  Loading data
 8. 8

  VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)

 9. 9

  VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 06/10)

 10. 10

  VAO Circulaire economie (AO d.d. 05/10)

 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Helvert: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘KLM uitgekleed’ (Telegraaf, 6 oktober 2016)

  Loading data
 14. 14

  het lid Thieme: vooraankondiging VAO Milieuraad (AO d.d. 11/10), nog deze week inclusief stemmingen

 15. 15

  het lid Thieme: vooraankondiging VAO Extra RBZ Handelsraad (AO d.d. 12/10), nog deze week inclusief stemmingen

 16. 16

  Het lid Bontes: brief van de minister-president over wat er besproken is tijdens het torentjesoverleg inzake het Oekraïnereferendum (Nos.nl, 10 oktober 2016), te ontvangen vóór woensdagochtend 08:00 uur i.v.m. het debat over de Europese Top

  Loading data
 17. 17

  Het lid Kooiman: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Wiebes in de tang over smokkel’ (Telegraaf, 11 oktober 2016)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bericht ‘Deel jeugdhulp Almere stopt: geen geld meer’ (Nos.nl, 10 oktober 2016)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Klaveren: brief van de minister-president over het bericht ‘Oranjes krijgen al tientallen jaren compensatie voor betalen belasting’ (Rtlnieuws.nl, 10 oktober 2016), te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling van de Koning (I)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Rog: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Werkschool in diskrediet wegens handelen oprichter’ (NRC, 8 oktober 2016) samenvoegen met het debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege, voorafgegaan door een brief

  Loading data
 21. 21

  Het lid Tellegen: verzoek ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen bij het Debat over het bericht dat Schiphol mogelijk doelwit was van een terroristische aanslag

  Loading data