Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

8
VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)
9
VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 06/10)
10
VAO Circulaire economie (AO d.d. 05/10)
14
het lid Thieme: vooraankondiging VAO Milieuraad (AO d.d. 11/10), nog deze week inclusief stemmingen
15
het lid Thieme: vooraankondiging VAO Extra RBZ Handelsraad (AO d.d. 12/10), nog deze week inclusief stemmingen
16
Het lid Bontes: brief van de minister-president over wat er besproken is tijdens het torentjesoverleg inzake het Oekraïnereferendum (Nos.nl, 10 oktober 2016), te ontvangen vóór woensdagochtend 08:00 uur i.v.m. het debat over de Europese Top

19
Het lid Van Klaveren: brief van de minister-president over het bericht ‘Oranjes krijgen al tientallen jaren compensatie voor betalen belasting’ (Rtlnieuws.nl, 10 oktober 2016), te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling van de Koning (I)

20
Het lid Rog: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Werkschool in diskrediet wegens handelen oprichter’ (NRC, 8 oktober 2016) samenvoegen met het debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege, voorafgegaan door een brief

21