Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: motie ingediend bij de Comptabiliteitswet 2016

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan open overheid 2016-2017

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het alcoholslot

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg

  Loading data

  Loading data